นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก

ในปัจจุบันมีหลายประเพณีที่มักจะมองข้ามความยั่งยืนไป แต่นิรันดร์อยากจะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้ นิรันดร์ ซึ่งมีความหมายว่า 'ถาวร' และ 'ยั่งยืน' ในภาษาไทย เป็นแบรนด์พวงหรีดผ้าสำหรับงานศพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พวงหรีดของเราได้ผ่านการกรั่นกรองอย่างรอบคอบในการให้เกียรติคนที่เรารักในและในขณะเดียวกันเราสามรถทำได้โดยไม่สร้างขยะเพิ่ม นิรันดร์เริ่มต้นจากการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกมองข้าม: ขยะที่เกิดจากพวงหรีดงานศพแบบดั้งเดิม สัญลักษณ์แห่งความรักและความเคารพแบบดั้งเดิมเหล่านี้มักถูกทิ้งหลังจากใช้งาน ด้วยเหตุผลนี้ ผู้สร้างนิรันดร์จึงเริ่มเดินทางสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพวงหรีดที่แก้ปัญหานี้ เป้าหมายคือการออกแบบพวงหรีดหน้าศพที่นอกจากจะใช้เพื่อแสดงความอาลัยแล้ว ยังยึดหลักความยั่งยืน พวงหรีดงานศพนิรันดร์ ผลิตจากผ้าที่ดิบ 100% นอกเหนือจากความสวยงามและความทนทานแล้ว ผ้าของพวงหรีดนิรันดร์สามารถเปลี่ยนเป็นผ้าห่อศพสำหรับนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ล่วงลับท่านอื่น

พวงหลีด