เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง

“CIRCLE OF COMPASSION” BY NIRAN

นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพญาแร้งคืนถิ่น

ร่วมสมทบทุน 30 บาท
ทุกการสั่งซื้อพวงหรีด ขนาด 7-10 ผืน

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้ง ในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 12 ส.ค. 67

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง

LESS LEFTOVER WASTE
REUSEABLE
ECO-FRIENDLY WREATH
100% NATURAL FABRIC
COMPOSTABLE
NON CHEMICAL PROCESS

ไม่ได้มีดีแค่ความสร้างสรรค์ แต่ยังส่งต่อบุญ
ด้วยการบริจาคได้ทันทีโดยไม่สร้างขยะตั้งแต่การผลิตจนหลังใช้งาน

พวงหลีด
นิรันดร์ เกิดขึ้นได้อย่างไร

พวงหรีดรักษ์โลก"นิรันดร์" ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าใจปัญหาด้านสิ่งเเวดล้อมที่ถูกละเลย ซึ่งรวมถึงพวงหรีดสำหรับงานศพแบบดั้งเดิม เราเชื่อว่าการแสดงออกถึงความรักและความเคารพแก่ผู้เสียชีวิตควรได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โดยคำนึงถึงปัญหาดังกล่าว เราอยากที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยั่งยืนให้กับคนไทย เราจึงเริ่มที่จะคิดค้นวิธีที่จะรังสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจพวงหรีด เป้าหมายหลักของเราคือออกแบบพวงหรีดที่ยังคงถึงการแสดงออกถึงความอาลัย การให้เกียรติของผู้ที่จากไป แต่จะสร้างขยะหลังใช้งานเสร็จให้น้อยที่สุด

นิรันดร์มีความมุ่งมั่นในการมอบพวงหรีดที่แสดงถึงความเคารพให้กับผู้จากไป ในขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าความตายไม่ได้หมายถึงจุดจบแค่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ พวงหรีดรักษ์โลกจาก "นิรันดร์" จะเปรียบเสมือนสัณลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก, ความเคารพและความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  • แจ้งแบบที่ท่านต้องการ
  • แจ้งชื่อวัด ศาลา ชื่อผู้วายชนม์
  • แจ้งข้อความที่ต้องการบนป้าย

ออกใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้

  • ทางนิรันดร์ สามารถออกใบกำกับภาษีฉบับเต็มให้ลูกค้าได้ เพียงแค่แจ้ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะ

ปิดรับออร์เดอร์ 15.00 ในทุกๆวันเพื่อส่งภายในวันเดียวกัน

NR5001

ราคา 1900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR5002

ราคา 1900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR5003

ราคา 1900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR5004

ราคา 1900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR1001

ราคา 2900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 10 ผืน

NR1002

ราคา 2900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 10 ผืน

NR1003

ราคา 2900 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 10 ผืน

NR7001

ราคา 2200 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 7 ผืน

NR8001

ราคา 2500 บาท
สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 8 ผืน

NU2001

ราคา 3000 บาท
นำไปบริจาคเป็นชุดนักเรียนชายได้ 2 ชุด

NU2002

ราคา 3000 บาท
นำไปบริจาคเป็นชุดนักเรียนหญิงได้ 2 ชุด

NU2003

ราคา 3000 บาท
นำไปบริจาคเป็นชุดนักเรียนชายได้ 2 ชุด

NU2004

ราคา 3000 บาท
นำไปบริจาคเป็นชุดนักเรียนหญิงได้ 2 ชุด

NU4001

ราคา 5000 บาท
นำไปบริจาคเป็นชุดนักเรียนชายได้ 2 ชุดและชุดนักเรียนหญิง 2 ชุด

Your Image

นิรันดร์ในสื่อต่างๆ

ลูกค้าที่เลือกใช้พวงหรีดนิรันดร์

นิรันดร์ พวงหรีดรักษ์โลก