พวงหรีด

ตัดรอบในการส่งวันเดียวกันภายใน 15.00 (ต้องโอนก่อน 15.00 เพื่อเป็นการคอนเฟิร์ม)
การสั่งซื้อเพื่อส่งต่างจังหวัดรบกวนลูกค้าติดต่อทางไลน์ค่ะ เพราะแต่ละจังหวัดจะมีค่าส่งต่างกันค่ะ
NR5001

ราคา 1900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR5002

ราคา 1900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR5003

ราคา 1900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR5004

ราคา 1900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 5 ผืน

NR1001

ราคา 2900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 10 ผืน

NR1002

ราคา 2900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 10 ผืน

NR1003

ราคา 2900 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 10 ผืน

NR7001

ราคา 2200 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 7 ผืน

NR8001

ราคา 2500 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 8 ผืน

NR3001

ราคา 1500 บาท

สามารถนำไปบริจาคต่อได้เป็นผ้าห่อศพ 3 ผืน